Fukt och fuktskador

Ungefär var tredje villa i Sverige har problem med fukt, och fuktproblem kan i sin tur leda till mögel, röta, hussvamp, med mera. Fukt kan till och med göra en träbyggnad mer lockande för insekter, såsom myror, som bosätter sig i träet och börjar förstöra det.

Givetvis kan fukt och fuktskador även uppstå i andra typer av hus än villor; att man till exempel bor i hyreslägenhet är inte någon garanti för att man slipper att få problem på grund av fukt.

Kostnader

Att åtgärda problem orsakade av fukt kan bli kostsamt, även om man har en bra hem- eller villahemförsäkring. Det är till exempel viktigt att kontrollera självriskens storlek för fuktskador innan man väljer försäkring, så att man inte drabbas av en obehaglig överraskning när det visar sig att den är mycket högre än för övriga försäkringsfall.

En anledning till att fuktskador ofta blir så dyra att åtgärda är att de tenderar att utvecklas i tysthet utan att man som husägare lägger märke till det. När symptom väl börjar dyka upp, till exempel i form av dålig inomhusluft, konstig doft eller missfärgningar på väggarna, kan skadorna redan ha hunnit bli stora. Istället för att bara åtgärda grundproblemet, till exempel den ineffektiva dräneringen eller det läckande taket, måste man alltså lägga pengar på att åtgärda allt det som fukten har hunnit förstöra.

Liten luktguide

Att ständigt ha sitt hem doftande av starka rengöringsmedel, doftljus, luftfräschare och liknande är inte en bra idé eftersom det kan maskera dofter som är ett viktigt symptom på att något inte står rätt till. Tag gärna för vana att regelbundet sniffa dig igenom ditt hem utan distraktioner för att öka chansen att upptäcka problem på ett tidigt stadium när de är enklare och billigare att åtgärda, och de boende i hemmet inte har hunnit börja drabbas av hälsoproblem.

Här nedanför hittar du en liten luktguide över dofter som kan indikera fuktproblem.

Lukt Info
Champinjon Champinjoner må dofta gott, men om ditt hus börjar lukta champinjon är det inte något att glädjas över utan en indikation på att huset kan vara angripet av äkta hussvamp (Serpula lacrymans).

För husägaren är den äkta hussvampen är den allvarligaste av alla brunrötesvampar, eftersom den kan transportera fukt själv från en plats till en annan och på så sätt inte bli begränsad till området där fuktskadan är.

Om äkta hussvamp slits sönder, till exempel vid en renovering, utsöndras en kraftig unken lukt.

Plastigt och unket från limmad matta Har du en fastlimmad matta i huset, till exempel i ett våtutrymme eller nere i källaren? Om den börjar lukta plastigt och unket på en och samma gång kan detta vara en indikation på att matt limmet har angripits av fukt.
Kräksdoft från linoleummatta Om en linoleummatta luktar kräks när den våttorkas är det ett tecken på att den har små skador i ytskiktet som vatten tränger ned igenom, och att detta har fått linoljan att härskna.
Frän och stickande doft Ett mögelangrepp kan börja utsöndra en frän och stickande doft. Extra vanligt är detta i krypgrunder, uppreglade golv och utreglade källarväggar.

En frän och stickande doft som påminner om klassisk mögeldoft men är ännu mer stickande kan indikera att en fuktskada har drabbat tryckimpregnerat trä, särskilt om det är en tryckimpregnering som gjordes på 1970-talet.

Avloppsdoft Avloppsdoft kan indikera att avloppet inte är tätt, vilket i sin tur kan orsaka fuktskador. Det behöver inte röra sig om ett rör som gått sönder utan kan lika gärna handla om att anslutningar inte är täta.

Avloppssystem som inte används ofta och som därför torkar ut är extra benägna att bli otäta.

Jordlukt Beskrivs ofta som ”jordkällardoft” eller ”potatiskällardoft”. Kan vara en indikation på fuktskada, särskilt i anslutning till krypgrunder.
Sommarstugelukt När man gör sitt först besök i sommarstugan på våren är det vanligt att den luktar instängt, särskilt om den stått ouppvärmd under den kalla säsongen. Frånvaron av uppvärmning gör att byggnaden och dess innehåll blir extra fuktigt, men doften behöver inte vara en indikation på att det finns någon fuktskada att åtgärda. En inspektion av väggsyllar, reglade väggar och eventuell krypgrund rekommenderas som första steg för att avgöra om man har ett problem eller om det räcker med vädring och uppvärmning för att få bort doften.

Fuktskador på vinden

I de flesta småhus är vinden ett utrymme som sällan besöks och det kan därför dröja länge innan fuktproblem där upptäcks.

I gamla hus brukar vinden inte vara isolerad mot övervåningen, vilket gör att värme stiger upp från bostadsdelen av huset och hjälper till att hålla vinden varm och torr och driva ut fukt från den. Om man ändrar på detta förhållande genom att tilläggsisolera mellan övervåning och vind ökar man risken för kondens och fuktskador på vinden. Att göra denna typ av tilläggsisolering blev populärt på 1970-talet när man försökte göra hemmen mer energieffektiva och sänka uppvärmningskostnaderna. Bor man i ett äldre hus kan det vara idé att kontrollera om det har gjorts någon tilläggsisolering mellan vind och övervåning och fundera igenom om man verkligen vill behålla denna isolering i befintligt skick. Tag gärna hjälp av en fackman för att avgöra vilken lösning som är bäst för just ditt hus, för det finns många faktorer att ta i beaktande.

Isolering mellan övervåning och vind ökar risken för mögel och röta, särskilt vintertid när temperaturskillnaden mellan övervåning och vind blir som störst. Varm och fuktig luft från bostadsdelen som lyckas ta sig upp genom isoleringen når den mycket kallare vinden och kondens bildas.

Att regelbundet undersöka vinden är en bra idé eftersom det ökar din chans att upptäcka problem medan de fortfarande är små. Särskilt vintertid bör man hålla extra uppsikt.

Här när några exempel på sådant du bör vara observant på:

  • Konstiga dofter
  • Missfärgningar
  • Fuktfläckar
  • Mögelpåväxt
  • Att pappen på isoleringen är fuktig
  • Att vindsgolvet är fuktigt
  • Att det finns kondens på rör som går genom vinden
  • Skador på taket

Om du upptäcker tecken på fuktproblem på vinden, rusa inte iväg och gör panikåtgärder. I vissa situationer är det till exempel en bra idé att förbättra ventilationen på vinden och täta i vindsbjälklagen, men i andra situationer kommer dessa åtgärder att förvärra problemet istället för att mildra det. Det kan till exempel krävas att du ordnar förbättrad ventilation för bostadsdelen av huset istället.

Vattenläckage från utsidan

En vind kan också drabbas av fuktproblem om det läcker in vatten genom yttertaket. I en sådan situation kan utvecklingen av problemen ofta gå väldigt fort, och en vind som varit i gott skick i 50 år eller mer kan på några veckor eller månader förvandlas till en vind som är hårt angripen av mögel och röta. Skador som beror på kondenserad luft från bostadsdelen brukar utvecklas mycket långsammare än så.