Husbock

Husbocken (Hylotrupes bajulus) är ett fruktat skadedjur bland trähusägare eftersom den kan orsaka stora skador som är komplicerade och kostsamma att åtgärda. I allvarliga fall blir det till och med farligt att vistas i byggnaden eftersom bärande delar har försvagats så mycket av husbockens tunnlar.

När man väljer försäkring för en byggnad är det viktigt att kontrollera vad som gäller för just husbocksangrepp, för det är ofta särskilda regler som gäller för hur försäkringsbolaget ersätter kostnader för sanering av husbock och reparationer efter ett husbocksangrepp. Det kan till exempel finnas en extra hög självrisk.

Om du misstänker husbock bör du utan dröjsmål kontakta ditt försäkringsbolag för mer information. Ju snabbare man tar tag i problemet desto bättre.

Husbocken som skadedjur

Husbockens larver lever i barrträdsvirke där den skapar slingrande gångar. Vanligen lever larven i träet i tre till fyra år innan den omvandlas till skalbagge, men det finns exempel på larver som levt i uppemot 10 år. Larven förpuppas inne i träet och ut ur puppan kommer så småningom en skalbagge. Skalbaggen tar sig ut träet genom ett oregelbundet ovalt hål, vanligen i juni eller juli.

Husbockens larver vill ha torrt trävirke, och angrepp är särskilt vanliga på takstolar och annat virke i oinredda vindsutrymmen.

Larverna angriper framförallt splintved. När det gäller gran kan även kärnved angripas, furukärnved brukar däremot lämnas ifred. Många äldre hus har därför takåsar och sparrar av kärnrik furu.

Utbredningsområde i Sverige

Husbocken förekommer i södra Sverige, och dess utbredningsområde når mycket längre norr ut längs ostkusten än längs västkusten. Längs ostkusten förekommer husbock ända upp till Gävletrakten, och utbredningsområde inkluderar både Gotland och Öland.

Det måste vara minst 25 grader C för att husbocken ska svärma, ett krav som begränsar vilka geografiska områden som är gynnsamma för den.

Symptom och skador

Det är vanligt att husbocksangrepp pågår under lång tid utan att husägaren noterar några symptom. Det är ofta otillgängliga delar av huset som angrips, till exempel takstolar i vindsutrymmen. Vad som ytterligare försvårar upptäckt är att larverna inte gnager ute vid ytan utan befinner sig inne i träets splintved och lämnar ytan orörd. Till skillnad från många andra skadedjur i trä brukar husbockslarven inte stöta ut borrmjöl på ytan av träet; larven packar borrmjölet efter sig i gångarna istället vilket gör det ännu svårare att märka att en bit trä är angripen.

  • Det mest avslöjande tecknet på ytan är 5-8 mm ovala oregelbundet hål som skalbaggarna har skapat för att kunna ta sig ut. Skalbaggen är 7-21 mm lång och mörkt gråbrun.
  • Husbockens larver ger upphov till ett karaktäristiskt raspande ljud, men det kan vara svårt att upptäcka när vi omges av vardagens alla ljud. Tag gärna för vana att regelbundet lyssna noga på ditt hus under stilla dagar då det inte är mycket oljud runt omkring. Tänk på att vinden är särskilt utsatt och att det därför är en bra idé att göra sig omaket att ta sig upp dit för att lyssna.
  • Om virket ger en ihålig klang när man slår på det med en hammare är det troligt att man har att göra med ett tämligen långtgående angrepp av husbock.
  • Om man hugger isär angripet virke kan man se hur larverna har gröpt ur gångar fyllda med ljust borrmjöl. I allvarliga fall är träet nästan helt urholkat.

Sanering

Hur man sanerar ett husbocksangrepp varierar beroende på angreppets omfattning och placering i byggnaden, samt hur pass stor skada som redan åsamkats. Man kan till exempel gasa byggnaden med giftgas och/eller ta bort angripet trä. Borttaget trä brukar brännas för att förhindra spridning av husbock.

Det förekommer att byggnader är så allvarligt angripna att de inte saneras utan rivs och allt trämaterial bränns.

Systematik

Husbocken är den enda arten i släktet Hylotrupes.

Domän Eukaryoter
Eukaryota
Rike Djur
Animalia
Stam Leddjur
Arthropoda
Understam Sexfotingar
Hexapoda
Klass Insekter
Insecta
Underklass Bevingade insekter
Pterygota
Ordning Skalbaggar
Coleoptera
Underordning Allätarbaggar
Polyphaga
Familj Långhorningar
Cerambycidae
Underfamilj Cerambycinae
Släkte Hylotrupes
Art Husbock
Hylotrupes bajulus