Möss

Möss gnager på det mesta, både sådant de vill äta och sådant de använder för att bygga bon av. En av de allvarligaste skadorna är när de gnager på elledningar och orsakar kortslutningar, som i sin tur kan orsaka bränder. Det är också bekymmersamt när de river upp isolering, gör hål och lämnar stora mängder urin och spillning efter sig.

I Sverige är det framförallt husmus (Mus musculus), mindre skogsmus (Apodemus sylvaticus) och större skogsmus (Apodemus flavicollis) som flyttar in och blir skadedjur i människans boningar.

Motverka möss

Gör det svårt för dem att ta sig in i huset. Tänk på att de kan pressa sig igenom förvånansvärt små hål och springor.

 • Täta hål och springor, även sådana som bara är 6 mm stora.
 • Skydda ventiler med ett finmaskigt och hållbart metallnät. Maskorna får ej vara större än 5 mm. Trådtjockleken bör vara minst 0,7 mm.
 • Ge inte mössen gömställen nära inpå huset, till exempel i form av buskar, träd och högt gräs. Undvik klätterväxter mot fasaden. Stapla inte ved mot fasaden. Ställ inte upp andra föremål mot fasaden, till exempel trädgårdsstolar. Fyll inte upp ytor under balkonger, altaner, trädäck, krypgrunder etc med bråte som skapar gömställen och boställen åt möss.
 • Kontrollera eventuella luftningsrör.
 • Kontrollera att galler till golvbrunnar sitter fast och är tättslutande.
 • Kontrollera att det finns vatten i samtliga vattenlås.
 • Kontrollera att genomförningarna är täta, till exempel de under diskbänken och de som går till elementen.

Förse inte mössen med mat

 • Fågelbord lockar lätt till sig möss.
 • Sopbehållare och kompostbehållare ska vara tättslutande och inte placeras nära inpå huset.
 • Låt inte mat ligga framme så att den är tillgänglig för mössen. Om du redan har fått problem med möss kan du behöva strama upp din förvaring av livsmedel och till exempel använda tättslutande förvaringsbyttor för allting i skafferiskåpen.
 • Diska eller ställ in smutsig disk i diskmaskinen direkt, så att matrester inte står framme.
 • Tänk på att möss kan gilla även sådant som du själv inte anser är mat, såsom ljus och tvålar.

Övrigt

 • Möss älskar att bygga bo i kartonger med undanlagda kläder, mjukdjur, hemtextil och liknande. Förvara helst sådant i helt tättslutande förvaringslådor.

Om husmöss

Som namnet antyder är husmusen mycket väl anpassad för att leva nära inpå människor. Den har gärna gömställen i väggarna eller i delar av huset man inte är så mycket i, såsom vinden eller källaren.

Husmusen är en allätare som är särskilt förtjust i frön och spannmål, inklusive produkter som innehåller sådant, till exempel bröd, kakor och müsli.

Husmusen brukar bli cirka 9 m lång som fullvuxen + lika lång svans.

En husmushona kan få upp till fyra kullar per år, med 4-8 ungar i varje kull.

Om skogsmöss

Mindre och större skogsmöss lever huvudsakligen utomhus, men när det börjar bli kallt på hösten kan de söka sig in i bostäder där de får skydd, värme och bättre tillgång på föda än ute i naturen.

Den mindre skogsmusen brukar inte bli längre än 10 cm, medan den större kan bli uppemot 13 cm.

Båda arterna gillar nötter, knoppar och skott, men är allätare som kan livnära sig på nästan vad som helst om så krävs. Det finns exempel på skogsmöss som tagit sig in i hus och ätit upp tvålar och ljus.