Bekämpa mördarsniglar: Effektiva metoder och förebyggande åtgärder

Mördarsniglar, eller iberiska skogssniglar som de egentligen heter, har blivit en rejäl huvudvärk för många trädgårdsägare i Sverige. Dessa sniglar, som är kända för sin förmåga att förstöra trädgårdar och grödor, kräver effektiva bekämpningsmetoder för att hållas i schack. De är en invasiv art som inte hör hemma i den svenska faunan. Den kommer ursprungligen från längre söder ut i Europa och trivs i varma och fuktiga miljöer. Värt att veta är att de tenderar att vara extra aktiva på kvällar och nätter.

mördarsniglar
Bild av Naturvårdsverket

Förebyggande åtgärder

Förebyggande arbete är en mycket viktig del i kampen mot mördarsniglar.

Här är några effektiva tips:

  • Trädgårdsunderhåll: Håll trädgården ren från växtrester och annat avfall där sniglarna kan gömma sig.
  • Vattenhantering: Undvik att övervattna trädgården. Mördarsniglar föredrar fuktiga miljöer, så en torrare trädgård är mindre attraktiv för dem.
  • Barriärer: Skapa barriärer med material som sniglar undviker, till exempel krossat äggskal, kaffesump eller speciella snigelkanter.

Bekämpningsmetoder

När förebyggande åtgärder inte räcker till finns det olika metoder för att aktivt bekämpa mördarsniglar. Här är några vanliga åtgärder:

  • Manuell insamling: Ett arbetsintensivt men effektivt sätt är att regelbundet samla in och döda sniglar manuellt.
  • Snigelfällor: Använd snigelfällor fyllda med öl eller en blandning av jäst, socker och vatten för att locka och fånga sniglar.
  • Naturliga rovdjur: Uppmuntra naturliga rovdjur som igelkottar, fåglar och snigelätande groddjur i din trädgård. De äter sniglar och hjälper till att hålla populationen nere.
  • Nematoder: Använd nematoder, en sorts mikroskopiska parasiter som infekterar och dödar sniglar.

Kemisk bekämpning

Det finns kemiska produkter tillgängliga för att bekämpa mördarsniglar, men dessa bör bara användas som en sista utväg på grund av deras potentiella negativa inverkan på miljön och ekosystemet i trädgården. Om du väljer kemisk bekämpning, se till att använda produkter som är speciellt utformade för sniglar och följ instruktionerna noggrant. Det är viktigt att välja produkter som är godkända för användning i Sverige.

Grannsamverkan

Hur mycket du än jobbar för att hålla sniglarna ute blir det svårt om de lever och frodas hos grannen. Prata gärna med övriga grannar och se om ni kan snacka ihop er om en angreppsplan. Det kan till exempel löna sig att ställa upp och hålla koll på varandras trädgårdar när någon är bortrest, och ställa ut fällor vid behov. Var särskilt uppmärksam på äldre eller sjuka grannar som kanske inte orkar ta hand som trädgården i så hög utsträckning som de skulle vilja och som kan behöva en hjälpande hand för att hålla invasiva arter i schack.

Om den iberiska (eller kanske egentligen franska?) skogssnigeln

Mördarsniglen (Arion vulgaris), även kallad iberisk skogssnigel och spansk skogssnigel, tillhör familjen skogssniglar och är nära besläktad med svart skogssnigel (A. ater).

Mördarsnigeln äter lite av varje, inklusive döda växtdelar, levande växter, kadaver och skadade sniglar. Den är kannibalistisk.

Artens urpsrung är oklart. Förr identifierades den felaktigt som A. lusitanicus och antogs då härstamma från iberiska halvön, men nu är läget lite mer oklart och det finns experter som pekar på att Frankrike kanske är det sanna ursprunget för mördarsnigeln. Både ägg och sniglar följer lätt med när plantor, jord och trädgårdsavfall transporteras så den har fått människans hjälp att sprida sig ordentligt.

På frammarsch i Sverige sedan 1970-talet

Mördarsniglen tros ha nått Sverige som fripassagerare på importerade grönsaker och trädgårdsväxter. Det första dokumenterade fyndet i Sverige gjordes i Påarp nära Helsingborg år 1975. Till en början var ökningen av fynd långsam, men när somrarna i Göteborgsområdet år 1984 och 1985 blev extra regniga och fuktiga började de drälla in rapporter om svår skadegörelse och stora mängder mördarsniglar i trädgårdarna.

Idag har mördarsnigeln rapporterats från de flesta orter i Götaland och Svealand, upp till ungefär mellersta Värmland och mellersta Dalarna. Det finns också enstaka rapporter från trädgårdar betydligt längre norr över, bland annat Östersund och Vilhelmina. Längs Norrlandskusten förekommer mördarsnigel så pass långt upp som Skellefteå.

Bekämpning av mördarsniglar – en sammanfattning

  • Var proaktiv: Kombinera förebyggande åtgärder med aktiva bekämpningsmetoder för bästa resultat.
  • Miljövänliga metoder: Prioritera miljövänliga lösningar och naturliga metoder för att hålla din trädgård i gott skick.
  • Regelbunden övervakning: Kontrollera regelbundet din trädgård för tecken på sniglar och vidta åtgärder snabbt.

Att hantera mördarsniglar kräver tålamod och uthållighet. Genom att kombinera olika metoder och vara konsekvent i dina ansträngningar kan du minska skadorna och skydda din trädgård från dessa skadliga inkräktare.