Silverfisk

Silverfisken (Lepisma saccharina) är en vinglös insekt med silverglänsande spolformig kropp. Den kan röra sig så snabbt och smidigt att det nästan ser ut som att den simmar fram, vilket förmodligen är anledningen till att den fått namnet silverfisk. Ett äldre namn på denna insekt är nattsmyg, eftersom den sällan visar sig medan det är ljust. Kommer man till exempel in i ett mörkt badrum där silverfiskar bor och tänder lampan kan man få se hur de mycket hastigt kilar iväg till sina gömställen. Andra svenska namn på silverfisken är silvermal, silverpil, siller och bänksill. Dess förkärlek för socker ligger bakom det dialektala namnet sockergäst.

Silverfisken som skadedjur

Silverfisken angriper inte människan och sprider inte sjukdomar till oss. Den är inte heller farlig för byggnaden på det vis som till exempel husbocken är, däremot äter den gärna upp stärkelserika saker den hittar i inomhusmiljön. Silverfisken bor gärna i badrummet där det brukar vara lite varmare och fuktigare än i resten av huset, och där det också ofta finns mat i form av hudflagor, nagelrester, mjäll, hår, etc. De avlagringar som bildas under avloppsventiler och galler är mums för silverfisken.

Silverfiskar äter inte bara rester från oss människor utan från i princip vilka djur som helst, till exempel insekter, fåglar och däggdjur. Till och med det egna ömsade skinnet blir till mat för den hungriga silverfisken.

Silverfisken gillar även vissa textilier, inklusive bomull och silke. Normalt sett brukar dock den vanliga silverfisken (Lepisma saccharina) bara fungera som renhållningsarbetare i hemmet och textilskador är inte särskilt vanliga. Dess släkting Ctenolepisma longicaudata (långsprötad silverfisk) är däremot mer benägen att ge sig på till exempel böcker och tapeter och göra hål i dem.

Utseende

Den vuxna silverfisken blir 10-15 mm lång, och kroppen är spolformad och silverglänsande, med långa trådliknande känselspröt. Den silvriga glansen beror på att kroppen är täckt av silvriga fjäll. Dessa fjäll finns inte hos unga silverfiskar som ännu inte har genomgått sin tredje skinnömsning.

Livscykel

Silverfiskhonan lägger bara ägg när det är tillräckligt fuktigt och temperaturen är 25-30 grader C. Silverfisken kan alltså inte fortplanta sig i en kall och torr miljö.

Honan lägger vanligen ungefär hundra ägg, vilka placeras i något skrymsle, till exempel en spricka.

Hur lång tid det tar för silverfisken att bli fullvuxen beror om på omständigheterna. Är förhållandena mycket gynnsamma kan det räcka med fyra månader, är omständigheterna svåra kan det ta uppemot tre år. Vid vanlig svensk rumstemperatur kan man räkna med att silverfisken är fullvuxen efter ungefär ett år. En silverfisk kan ömsa skinn upp till fyra gånger per år.

En silverfisk kan leva i uppemot åtta år, men många dör yngre än så. Exempel på djur som äter silverfiskar är spindlar och tvestjärtar.

Om det saknas föda kan silverfisken ändå överleva i flera månader.

Hur kommer silverfisken in i hemmet?

Eftersom silvefisken ofta ses kring avlopp och golvbrunnar är det lätt att tro att den kommer in i huset via avloppsledningarna, men sanningen är vanligen att det är vi själva som introducerar silverfiskar via produkter vi tar med oss hem. Det finns dock exempel på silverfiskar som följt rörledningar på utsidan av rören för att sprida sig till nya platser.

Motverka silverfiskar

  • Begränsa silverfiskens tillgång på föda genom att hålla rent i hemmet.
  • Låt inte använda kläder ligga på golvet, eftersom hudflagor och annat i dem är mat för silvefiskarna.
  • Täta springor och sprickor som silverfisken kan använda som gömställen.
  • Håll torrt i hela huset, inklusive kök och badrum.
  • Silverfiskhonan lägger bara ägg när det är minst 25 grader C, så att hålla inomhustemperaturen lägre än så i hela huset motverkar silverfisk.

Förgifta silvefiskarna

Normalt sett brukar man inte behöva sätta in gift mot silverfiskar eftersom de är i stort sett harmlösa små djur, men om problemet har vuxit sig orimligt stort – till exempel på grund av en fuktskada eller dålig renhållning under en längre period – kan det vara läge att använda gift för att få populationen under kontroll. Det finns särskilda anti-insektsdosor att köpa som är fyllda med gift och som placeras där silverfiskarna håller till, till exempel i badrummet. En vanlig ingrediens är insektsgiftet azametifos. Silverfiskarna kan ta sig in i dosan och äter där av giftet, som dödar dem.

Silverfisken varnar oss för fuktproblem

Som nämnts ovan vill silverfisken har det varmt och fuktigt, och brukar därför bara hålla sig i badrum, kök och liknande utrymmen som uppfyller dessa krav. Om man börjar se silverfiskar i delar av hemmet som borde vara torrare kan detta därför fungera som en varningsklocka och man bör undersöka om det är något underliggande fuktproblem som gör att silverfiskarna trivs.

Silverfisken – en uråldrig art

Silverfisken är en primitiv insekt som tillhör ordningen fjällborstsvansar. Tillsammans med hoppborstsvansarna är fjällborstsvansarna bland de äldsta och mest primitiva insekterna. Exakt när de uppstod är oklart, det kan ha varit så pass tidigt som silurperioden för långt över 400 miljoner år sedan eller så pass sent som mellersta devon för 398-385 miljoner år sedan.

Systematik

Domän Eukaryoter
Eukaryota
Rike Djur
Animalia
Stam Leddjur
Arthropoda
Klass Insekter
Insecta
Ordning Fjällborstsvansar
Zygentoma
Familj Silverborstsvansar
Lepismatidae
Släkte Lepisma
Art Silverfisk
Lepisma saccharina

Långsprötad silverfisk

Den långsprötade silverfisken (Ctenolepisma longicaudata) hör ursprungligen hemma i Nordamerika, inklusive Karibien, men har med människans hjälp spridit sig till andra delar av världen. I Skandinavien är den en tämligen nyanländ art och den klarar inte av att leva utomhus här.

Den ingår i samma familj som den vanliga silverfisken, men tillhör släktet Ctenolepisma. Jämfört med den vanliga silverfisken är den långsprötade varianten mer intresserad av att äta böcker, tapeter och liknande. Den tycker också om textilier.

Den långsprötade silverfisken, som kan bli nästan 2 cm lång, har flera långa spröt på huvudet och tre stycken vid analen. Dessutom har den ett ”skägg” av borstiga hår över munnen. Kroppen är grå och blir mörkare i takt med att individen åldras.

En viktigt skillnad mellan vanlig silverfisk och långsprötad silverfisk är att den långsprötade är okej med betydligt torrare miljöer.