Svartmyror

Svartmyran (Lasius niger) är som mest troliga att invadera ditt hem under våren och sommaren. Om en svartmyra upptäcker något ätbart, till exempel kaksmulor under köksbordet, lägger den ut ett doftspår som gör att andra svartmyror kommer dit och du kan snabbt ha flera hundra myror kalasandes på platsen.

Svartmyror är inte farliga för människan – vare sig direkt eller indirekt. Det finns till exempel inga belägg för att de sprider sjukdomar och de gnager inte sönder trähus. Däremot kan de hjälpa till med spridningen av bladlöss eftersom de fungerar som ”mjölkbönder” och tar hand om om bladlössen, skyddar dem och flyttar dem till nya växter. (Svartmyran vill äta den söta vätska som bladlössen utsöndrar.) Svartmyror äter också mogna frukter och bär i trädgården, till exempel jordgubbar.

Exempel på alternativa namn på svartmyran är trädgårdsmyra, sockermyra och svart tuvmyra.

Storlek

Svartmyror är vanligen mellan 2 mm och 4 mm långa.

Bo

Svarmyror bygger inte klassiska myrstackar, utan brukar ha sina bon i marken, ofta några decimeter ned, och gärna under en sten, bräda eller liknande, eller i och under en grästuva. Kring boet skapar de tunnlar för att kunna ta sig fram.

Om svartmyran

Ett svartmyresamhälle består huvudsakligen av en drottning och många arbetare. Arbetarna är sterila honor som saknar vingar. Under vissa delar av året utvecklas dessutom fertila och bevingade hanar och honor.

Ett svartmyresamhälle kan innehålla uppemot 40 000 individer, men det är mycket vanligare med samhällen med cirka 5 000 myror. Drottningen kan överleva i 15+ år, medan arbetsmyror brukar dö inom två år.

Föda

I naturen livnär sig svartmyrorna huvudsakligen på växtsaft, pollen, insekter och spindeldjur, samt på den söta vätska (honungsdagg) som utsöndras av bladlöss.

Livscykel

Honor kläcks ur befruktade myrägg, medan hanar kläcks ur obefruktade ägg. Huruvida en hona ska utvecklas till en steril arbetare eller en fertil hona (med vingar) beror på vad som inträffar under larvstadiet. Här spelar bland annat temperatur och näringstillförsel roll.

De bevingade myrorna parar sig under högsommaren, och endast under dagar som inte är regniga eller blåsiga. De svärmar som bildas kan vara mycket stora. Hanarna dör omedelbart efter parningen. Honorna gnager loss sina vingar och går ned i marken för att lägga ägg och startat ett nytt myrsamhälle.

När drottningar håller på att etablera ett nytt samhälle kan de tolerera varandra, så att samma bo kan ha två eller tre drottningar samtidigt. När arbetsmyrorna börjar dyka upp är det dock mycket vanligt att drottningarna börjar slåss med varandra tills endast en drottning återstår i boet.

När befruktade honor bildar myrsamhällen nära varandra kan samhällena så småningom kopplas ihop med gemensamma gångar utan att drottningarna dödar varandra.