Träjordmyror

Träjordmyran (Lasius brunneus) är en myra som förekommer i stora delar av Europa, inklusive Sverige. Den kallas även för brun trämyra.

I vårt land har träjordmyran än så länge inte rapporterats från områden norr om Uppland, däremot finns det andra närbesläktade myrarter som förekommer längre norr ut än så.

I naturen lever träjordmyror huvudsakligen i ruttnande trä eller gamla ekar. När de flyttar in i träbyggnader kan de orsaka skada, vilket gör att de klassas som skadedjur. En majoritet av alla rapporter om träjordmyror i hus kommer från sydöstra Sverige, och Stockholm verkar vara särskilt utsatt.

Träjordmyror skapar ofta långa gångar från boet för att kunna nå växter med rotlöss, eftersom de vill äta den säta vätska som rotlössen utsöndrar.

Träjordmyran har en blekgul mellankropp och omnämns därför ofta som ”gulmyra”. En träjordmyra är precis som svartmyran ungefär 4 mm lång.