Vägglöss

Vägglöss är skinnbaggar tillhörandes familjen Cimicidae. Det finns ungefär 75 beskrivna arter i denna familj, men det är bara fyra av dem som är etablerade i Sverige. När svenska bostäder drabbas av vägglöss rör det sig nästan alltid om arten Cimex lectularius och det är denna art som den här artikeln inriktar sig på.

Under 1900-talets första årtionden var ungefär vart tredje hus infesterat av vägglöss, och när det idag så välkända saneringsföretaget Anticimex startade på 1930-talet var det framförallt för att bekämpa just vägglusen. Namnet anticimex betyder ”mot vägglus”.

När bekämpningsmedlet DDT började användas i kampen mot vägglöss i Sverige minskade förekomsten av vägglöss dramatiskt, särskilt som man under mitten av 1900-talet också rev många gamla slumområden och ersatte dem med nya moderna bostäder där det var enklare att hålla efter ohyra. Tyvärr visade sig DDT ha många negativa egenskaper och dess användning förbjöds.

Sedan millennieskiftet har förekomsten av vägglöss i Sverige ökat dramatiskt, och det är både privatbostäder och offentliga lokaler som är drabbade – allt från de fina hotellen till de enkla studentkorridorerna. Sjukhus och andra vårdinrättningar är också utsatta.

I mitten av 2000-talet genomförde Anticimex hundratals vägglussaneringar per år. Tio år senare handlade det istället om tusentals. År 2016 genomförde Anticimex 15 121 vägglussaneringar i Sverige, vilket var en ökning med 20% från föregående år. Till detta tillkommer de saneringar som görs av andra företag, liksom de saneringar som privatpersoner själva försöker genomföra. Det finns tyvärr också många som blundar för problemet och därför inte sanerar alls, eller vägrar söka hjälp med sanering förrän situationen blir olidlig – detta bland annat på grund av att många tycker att det känns skamligt att ha drabbats av vägglöss och att man är rädd för omgivningens reaktioner.

Om du drabbas av vägglöss bör du omedelbart slå larm till ditt hemförsäkringsbolag som kan hjälpa dig med information om vilket eller vilka saneringsbolag de samarbetar med. Om du bor i hyrd bostad är du också skyldig att informera hyresvärden, annars kan du bli ersättningsskyldig.

Om Cimex lectularius

Vägglusen Cimex lectularius är inte någon egentlig lus utan en blodsugande skinnbagge. Den vilar under dagen och kommer sedan framkrypande på natten för att försöka hitta någon människa att suga blod från. Din kroppsvärme och din utandningsluft hjälper den att hitta rätt.

Efter att ha ätit återvänder vägglusen till något gömställe igen, till exempel i madrassen eller sängstommen. Förr i tiden användes så kallade lusbrädor, som var träbitar med små hål eller skåror i. Vägglössen uppskattade de fina gömställen som lusbrädan erbjöd, och på morgonen kunde man knacka ut krypen över den öppna elden för att döda dem. Detta är dock inte någon effektiv metod för att bekämpa vägglöss.

Utseende

Cimex lectularius blir vanligen cirka 5mm lång som vuxen, men det finns exemplar som är uppemot 1 cm långa.

Kroppen är platt när vägglusen är hungrig och rundare när den är fylld med blod. En vägglus utan blod i sig är transparent; när kroppen fylls med blod ser vägglusen brunaktig ut. Kroppsbehåringen gör att den kan se randig ut.

Förflyttning

Cimex lectularius kan inte flyga eller hoppa. Den har vingar, men de är rudimentära och duger inte att flyga med.

Vägglusen kan krypa kortare sträckor inomhus, men spridningen av vägglöss sker framförallt genom att vägglusen eller dess ägg liftar med föremål, till exempel en resväska.

När vägglössen väl har etablerat sig i ett av bostadens rum är risken hög för att de sprider sig även till andra rum, särskilt sovrum. Brukar man somna på soffan i vardagsrummet kan de trivas där också.

Ju större vägglusangreppet är, desto längre bort från sovplatsen brukar man kunna träffa på vägglöss.

Betten

Hur en människa reagerar på att få sitt blod suget av en vägglus varierar från person till person. Vissa får ingen reaktion alls, andra märker bara av något som påminner om ett vanligt myggbett. Det finns också de som får stora röda märken, ibland med markant svullnad och/eller stark klåda.

Gömställen

Exempel på populära gömställen för vägglöss:

 • Madrassen, särskilt sömmarna
 • Sängstommen
 • Sängbord och andra möbler som står nära sängen
 • Golvlister
 • Eluttag
 • Kläder, särskilt sådana som är på eller nära sängen
 • Tavlor
 • Klockor
 • Väggspringor
 • Golvspringor
 • Under lös tapet
 • I elektronikprylar

Livscykel

Efter parningen producerar vägglushonan ägg som befruktas av de spermier som avlämnades vid parningen. Hur många ägg hon producerar beror på hur gynnsamma förhållanden är. Om det är kallare än +10 grader C producerar hon inte några ägg alls.

En vägglushona lägger ungefär fyra ägg per dag och hinner vanligen lägga 200 – 500 ägg innan hon dör. Äggen, som är cirka 1 mm stora, klistras fast där de läggs.

Äggen kläcks vanligen efter sju till arton dagar, och ut kommer nymfer som letar upp en människa för att suga blod. En måltid (som vanligen tar 5-10 minuter) är tillräckligt för att nymfen ska få den näring som krävs för att ömsa skinn och gå vidare till nästa stadium. En nymf ömsar skinn ungefär sex gånger innan den bli en vuxen vägglus.

Den vuxna vägglusen parar sig, och livscykeln är sluten.

Hur lång tid en vägglus livscykel tar beror på hur gynnsamma förhållanden är. Är omständigheterna perfekta kan det gå så snabbt som fyra veckor; är omständigheterna sämre kan ta det ta många månader. Blir det svält eller tillräckligt kallt sätts livscykeln sätts på paus.

Överlevnad

En nymf klarar sig i minst två månader utan mat och en vuxen vägglus klarar sig i minst tio månader, ofta betydligt längre. Det finns exempel på vägglöss som överlevt 1,5 år utan mat.

Om det inte finns någon mat kan vägglusen gå i dvala, och sedan kvickna till igen när en lämplig värd uppenbarar sig. Vägglusen kan också gå i dvala om det blir kallt.

Att bli biten av vägglöss

Hur kroppen reagerar efter att en vägglus har sugit ens blod varierar. Vissa personer drabbas inte av någon hudirritation alls och då kan det dröja länge innan de upptäcker att hemmet blivit invaderat av vägglöss. Andra drabbas av rodnad och/eller kliande utslag. Det kan ta upp till två veckor innan man får några symptom, men att kroppen reagerar snabbare än så är vanligare.

 • Det är vanligt att man får flera stycken bett längs en blodåder eller i en klunga.
 • Vägglöss biter huvudsakligen under natten och väljer gärna kroppsdelar som befinner sig utanför täcket, till exempel armarna.
 • Vägglöss kan bära på smittoämnen (gula febern, hepatit B, HIV, etc) men det finns inget som tyder på att dessa smittoämnen faktiskt sprids med hjälp av vägglössen.

Skydda dig mot vägglöss

Första steget är att lära sig mer om vägglöss. Eftersom vägglöss var så pass ovanliga i Sverige under slutet av 1900-talet är det fortfarande många svenskar som inte känner till vad som indikerar att det finns vägglöss i ett rum, att vissa utslag på huden kan vara ett tecken på att man blivit biten av vägglöss, och vad man kan göra för att minska risken för att föra in vägglöss i sitt hem.

Varningstecken

 • Ömsade skal från vägglus.
 • Vägglusavföring. Avföring ser ut som små svarta prickar eller bläckstreck och löser upp sig om man gnuggar med en fuktig trasa.
 • Blodfläckar på sängkläderna
 • Levande eller döda löss
 • En mjölig doft i rummet kan vara ett tecken på att man har att göra med en tämligen stor väggluskoloni. Mindre kolonier brukar inte avge någon karakteristisk doft som är tillräckligt stark för att vår mänskliga näsa ska kunna upptäcka den.

Vi rekommenderar att du läser på om var någonstans vägglöss helst uppehåller sig och var man brukar se de första tecknen, så att du kan hålla extra koll på dessa delar av sovrummet. Sömmarna på en madrass är ett exempel på ett ställe man alltid ska kolla. En ficklampa gör de enklare att upptäcka även små spår av vägglöss.

Vägglusfällor

Det finns särskilda fällor att köpa som man placerar ut för att fånga in eventuella vägglöss och få diagnosen bekräftad. Den vanligaste typen består av en plastbehållare som man sätter sängbenet i. Plastbehållaren är utformad så att en vägglus som faller i har svårt att ta sig upp igen. På morgonen vittjar man fällan och ser om där finns några vägglöss. Bäst är att sätta fällor på samtliga sängben. Vägglusfällor kan även placeras kring soffben.

Vägglusfällor används inte bara för att ta reda på om det finns vägglöss i hemmet utan kan också användas under ett pågående vägglusangrepp för att fånga in vägglöss och därmed minska deras antal. Att enbart använda sig av vägglusfällor är dock inte en tillräckligt effektivt metod för att få bort vägglössen utan fällorna brukar kombineras med andra åtgärder.

Gör regelbundna inspektioner

Det är bra att regelbundet inspektera sitt hem och leta efter tecken på att det finns vägglöss där. På så vis kan man snabbare upptäcka ett angrepp och sätta in motåtgärder. Förr var detta bara något som rekommenderas för personer som rest utomlands och kanske fått med sig vägglöss hem i bagaget, men numera är vägglöss så pass vanliga i Sverige att man till exempel kan få med dem hem från svenska hotell eller när man har sovit över hos någon privatperson.

Tillhandahåll inte bra gömställen för vägglöss

Man behöver inte ha dålig hygien för att drabbas av vägglöss, däremot är det svårare att sanera ett vägglusangrepp om det finns massor av bra gömställen för vägglössen. Detta gäller oavsett om rummet är stökigt eller om det är i perfekt ordning men innehåller massor av prylar. Att till exempel ha saker undangömda under sängen gör att man skapar bra gömställen för vägglössen och att en sanering blir mer komplicerad.

Agera omedelbart

Om man misstänker att man drabbats av vägglöss är det viktigt att agera omgående. En enda hona kan lägga massor av ägg och problemet kan snabbt växa sig större. Ju tidigare man sätter in åtgärder desto bättre.

Vägglöss kan gömma sig i möbler

Vägglöss kan följa med möbler hem, och det kan vara svårt att upptäcka dem vid en ockulärbesiktning eftersom vägglöss gömmer sig i springor och vrår dagtid och helst inte kommer fram förrän det blir mörkt och lugnt. Det är därför bra att sanera möbler i förebyggande syfte innan man tar in dem i bostaden, till exempel med kylbehandling eller lämpligt insektsgift.

Råd efter bortavistelse

Vägglöss kan enkelt följa med packningen hem från resan, och det behöver inte rör sig om en resa till något exotiskt u-land för att man ska riskera att komma hem med vägglöss. Vägglöss är numera så pass vanliga i Sverige att det lika gärna kan vara helgen hemma hos en kompis eller natten på ett svenskt hotell som gör att man får med sig objudna fripassagerare tillbaka.

 • Som nämnts ovan är det viktigt att lära sig att känna igen varningstecknen, till exempel hur vägglusavföring och ömsade vägglusskal ser ut. Lär dig också om var du är troligast att se dessa varningstecken, till exempel i sömmarna på madrassen. På så sätt kan du redan under resan inspektera platsen där du ska sova och förhoppningsvis upptäcka om något inte står rätt till.
 • Placera aldrig resväskan på sängen. Placera istället resväskan långt ifrån sängen, och helst inte på golvet. Om det finns en hållare för resväskan, använd denna.
 • Förvara inte kläderna i byrån eller garderoben, utan låt dem vara kvar i din resväska. Dräll inte använda kläder runt om i rummet där risken ökar för att vägglöss ska hitta dem och gömma sig.
 • Förvara gärna kläder, både använda och oanvända, i återförslutningsbara plastpåsar.
 • När du kommer hem, ta omedelbart hand om resväskan och dess innehåll så att du inte ger vägglössen en chans att sprida sig. Att hetta upp kläder till minst 50 grader C i tvättmaskin eller torktumlare gör att alla vägglusens livsstadier dör, inklusive äggen. Kläder och andra föremål som inte klarar av detta kan läggas i frysen i en vecka, förutsatt att temperaturen är minus 18 grader C eller kallare. Själva resväskan kan behöva saneras med lämpligt insektsgift. En annan lösning är att dammsuga resväskan noga och sedan omedelbart lägga dammsugarpåsen i en plastpåse och förvara den i frysen i en vecka innan den kastas som hushållsavfall.
 • Efter hemkomsten, var extra uppmärksam på tecken på att vägglöss håller på att etablera sig i din bostad. Ju tidigare man upptäcker och angriper problemet, desto enklare är det att komma till rätta med.

Åtgärder mot vägglöss

Det är svårt att på egen hand komma till rätta med ett vägglusangrepp. Vår rekommendation är därför att du tar kontakt med ditt hemförsäkringsbolag och låter dem vägleda dig till något av de saneringsbolag de samarbetar med.

Saneringsbolag med stor erfarenhet av att döda vägglöss vet vad man ska tänka på och hur man undviker de vanligaste misstagen. De har dessutom tillgång till effektiva gifter som dödar vägglössen.

Från saneringsbolaget kan du få information om vad du kan göra för att bidra till saneringens effektivitet och minska risken för att drabbas igen.

Under saneringsarbetet med vägglössen brukar man rekommendera att den drabbade bor kvar i sitt hem och sover som vanligt i det infesterade rummet, såvida inte starka skäl talar emot det. Om det inte finns någon människa att suga blod ifrån är vägglössen nämligen mindre benägna att lämna sina gömställen och det blir svårare att rå på dem med till exempel kiselpulver. Att fly sitt infesterade hem gör också att man ökar risken för att sprida vägglössen vidare. Dessutom kan bristen på mat ( = människa) göra att vägglössen börjar sprida sig på egen hand, e.g. krypa över till andra sovrum i huset i jakt på föda.

Här nedanför hittar du några exempel på åtgärder som används mot vägglöss. Vissa av dem kan man göra även i förebyggande syfte, till exempel tvätta saker i varmt vatten så att de uppnår en temperatur av minst 50 grader C.

Döda med värme

Alla vägglusens stadier dör om de hettas upp till över 50 grader C. Textilier kan alltså saneras genom att man tvättar dem i varmt vatten och/eller kör dem i en varm torktumlare. Tänk på att det kan ta en stund innan vägglusen blir varm nog för att dö även om kringtemperaturen är över 50 grader C.

Döda med kyla

För att döda vägglöss med kyla krävs en temperatur på minus 18 grader C eller kallare. Att till exempel ställa ut en säng utomhus när det bara är minus 10 grader C ute kommer alltså inte att med säkerhet döda vägglössen, däremot förhindrar man dem temporärt från att föröka sig.

Om du tänker sanera föremål genom att lägga dem i frysen eller ställa dem i ett frysrum, kontrollera först att temperaturen där verkligen är tillräckligt kall. Tänk också på att många möbler är bra på att isolera och skydda vägglössen mot kylan.

Vill man sanera med hjälp av kyla rekommenderas normalt en veckas kylbehandling, såvida man inte använder sig av så kallad torr-is. Torr-is är koldioxid i fast form och det används av många saneringsfirmor. Med hjälp av torr-is kan man få fram en fryseffekt på över 800 grader C per minut, vilket snabbt dödar vägglöss och andra insekter. Det gäller dock att man behandlar ett tillräckligt stort område. Om man till exempel bara behandlar sängen kommer eventuella vägglöss som gömt sig i andra möbler att överleva och fortsätta föröka sig.

Kiselpulver

Många saneringsfirmor använder sig av kiselpulver i kampen mot vägglössen. När vägglössen kommer i kontakt med kiselpulvret börjar de torka ut och dör så småningom.

Övriga bekämpningsmedel

Det finns en hel del andra produkter på marknaden för bekämpning av vägglöss, och vissa är bättre än andra. Det är viktigt att du undersöker det du står i begrepp att använda, dels för att kontrollera att det verkligen är verksamt och dels för att få kunskap om eventuella hälsorisker och rekommenderade skyddsåtgärder.

Som nämnts ovan kan det vara svårt att komma till rätta med ett vägglusangrepp på egen hand, så att kontakta en saneringsfirma istället för att försöka på egen hand rekommenderas. Ju längre man kämpar på själv, desto större hinner angreppet växa sig. Dessutom finns risk för att vägglössen flyr och därmed etablerar sig i fler delar av huset om man lite halvhjärtat börjar spreja den infekterade sängen istället för att ta ett helhetsgrepp på situationen.

Vägglusfällor

Som nämnts ovan kan vägglusfällor placerade under sängben, soffben, etc användas för att fånga in vägglössen när de är ute och kryper på jakt efter blod.

Vägglustejp

Vägglustejp placeras under möbler, till exempel sängar och soffor. När vägglössen kommer i kontakt med tejpen torkar de ut och dör.

Madrasskydd

Det finns särskilda madrasskydd att köpa som är utformade så att det blir svårare för vägglöss att ta sig in i madrassen. De är inte någon garant mot vägglusangrepp eftersom vägglössen kan gömma sig på andra platser i rummet, men de hindrar i alla fall vägglössen från att ta sig in i madrassen där de kan vara svåra att upptäcka och döda.

Minska spridningen med upplösbara tvättpåsar

När man sanerar finns det särskilda tvättpåsar (av majs) som man kan använda som löser upp sig i tvättvattnet. På så vis kan man förhindra att vägglöss rymmer när de transporteras från det infesterade rummet och till tvätten.

Flera svenska hotell och vårdinrättningar använder sig av denna typ av påsar, däremot är det ovanligt bland privatpersoner.

Sökhundar

Vissa saneringsfirmor har sökhundar som är specialutbildade för att leta upp vägglöss och markera där de finns. De arbetar på samma vis som till exempel tullens hundar som nosar upp narkotika, men istället för att leta efter narkotika letar de efter doftämnen som tyder på att det finns vägglöss. Dessa sökhundar kan vara till stor hjälp om man till exempel vill få vetskap om hur pass spritt ett vägglusangrepp har hunnit bli i ett hus, eller om man misstänker vägglöss men inte är säker. De kan också användas för att kontrollera hur pass framgångsrik en behandling mot vägglöss har varit.

En stor fördel med sökhundar är att de upptäcker även dolda vägglöss som inte går att se vid en vanlig ockulär inspektion, till exempel vägglöss som sitter och trycker bakom vägglisterna.

Det har på senare år blivit allt populärare bland svenska hotell att regelbundet låta alla ytor genomsökas av sökhundar för att upptäcka begynnande vägglössangrepp på ett så tidigt stadium som möjligt – helst redan innan någon hotellgäst har hunnit bli biten.